Кои сме ние

Основана през 2000 година, Медифарм ЕООД има дейност и обслужване покриващи 75% от страната. Занимаваме се с дистрибуция на медицински изделия, козметични продукти и хранителни добавки на следните брандове: COMBE International Ltd, Istituto Ganassini S.p.A., Lapis Lazuli Int., Fette Pharma AG. Разполагаме със собствени складови площи и транспорт и поддържаме контакт с над 20 търговци на едро и около 1200 аптеки в страната.

В екипа на Медифарм ЕООД работят търговски представители с доказани професионални умения, чиято основна задача е да представят продуктите на международните партньори на фирмата.

Продукти

Компанията притежава дистрибуторски права за представяне на българския пазар продуктите на следните фирми:

Европейски проекти

МЕДИФАРМ ЕООД e бенeфициент по  Проект  BG16RFOP002-2.073-5394 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“  по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие .
Общият размер на безвъзмездната помощ е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
Срокът на изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца  от  27.07.2020г. до  27.10.2020г.